Skip to main content

Johnny Creemers, Managing Director Doco International:
“Paul begrijpt altijd welke medewerker ik zoek: op inhoudelijk én persoonlijk vlak. We zoeken steeds weer nieuwe medewerkers met andere talenten en Paul weet daar steeds weer een positieve invulling aan te geven. Zijn mensgerichte houding maakt dat we ook een persoonlijke klik hebben en een sterke samenwerking. Hij werkt grondig en toetst bij mij of hij mijn personele behoefte heeft begrepen waardoor hij een succes rate heeft van 9 op 10. Dat werkt efficiënt en kostenbesparend voor mij. De afgelopen vijf jaar heeft Flexibility Limburg ons geholpen met de werving en selectie van medewerkers. Als ik terugblik op alle medewerkers die via Flexibility Limburg bij ons zijn gestart, dan werkt meer dan 80% nog steeds met veel plezier bij ons. En wij zijn heel tevreden met hen.”

Joske Aelterman, bemiddeld voor functie HR manager bij Doco International
“Ik sta bij Paul Bergs als persoon centraal: wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn drijfveren? Waar word ik gelukkig van bij een baan? Paul Bergs wist feilloos in te schatten dat ik qua persoonlijkheid goed zou passen binnen Doco International. Het screenen op soft skills is iets wat je moet aanvoelen en waar je een gedegen mensenkennis voor moet hebben.”