Skip to main content

Column Joep Zwikker, accountmanager Flexibility Limburg

Een gemiddeld mensenleven wordt voor een groot deel geleefd op de werkvloer. Werkgeluk is dan ook een thema waar tegenwoordig veel over gesproken wordt, want werkgeluk betekent tevreden werknemers, gezonde werknemers en beter presterende werknemers.

Een belangrijke pijler van werkgeluk is autonomie; handelen naar eigen keuze. Wie wil dat niet? Autonomie is een psychologische basisbehoefte van de mens, dus mag ik aannemen dat deze behoefte ook geldt in de werkomgeving. Werknemers willen niet het gevoel hebben deel uit te maken van een kudde schapen, die door een herder allemaal dezelfde kant op gedirigeerd worden.

Factoren als geld en status zijn voor veel werknemers motivaties om hun best te doen, maar deze extrinsieke motivatie is niet genoeg voor werkgeluk. Hiervoor is ook motivatie van binnenuit nodig: intrinsieke motivatie. Deze neemt toe als werknemers meer autonomie hebben over hun taak, hun tijd, hun manier van werken en hun team. Niet alleen de werknemer heeft hier profijt van; ook de werkgever plukt de vruchten want intrinsiek gemotiveerde werknemers presteren het best, zijn minder gevoelig voor een burn-out en spreken positiever over de organisatie.

Op welke manier zou jij graag (meer) autonomie willen hebben in je werk?

Vind de baan die bij je past

Leave a Reply