Skip to main content

Van zoeken naar vinden, van vinden naar behouden

Het is niemand ontgaan dat 2022 een grote uitdaging bleek om personeel te vinden voor het aanzienlijke aanbod aan openstaande vacatures. De verwachting is dat deze trend dit jaar doorzet. De hoogste tijd dus om een frisse blik op werk te werpen!

Recent onderzoek onder HR professionals uit meerdere sectoren, wees uit dat 93% verwacht opnieuw last te hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Een kleine 7% ziet de ontwikkelingen wat positiever in. 38% van de werkgevers geeft aan een tekort aan werknemers te hebben. Dat leidt vaak tot een te hoge werkdruk bij bestaande medewerkers met geregeld ziekteverzuim als gevolg.

De oplossing voor deze zorgelijke ontwikkeling lijkt ver weg. Op nationaal niveau hebben we te maken met een toenemende vergrijzing, een onderontwikkelde kinderopvang en (te) veel parttimers. Op globaal niveau hebben we, naast de gevolgen van de pandemie, te kampen met een klimaat-, een energie-, een economische crisis en een oorlog in Europa die lange termijn voorspellingen onmogelijk maakt.

Ook wij als Flexibility Limburg, herkennen natuurlijk deze uitdagingen. Het vinden van de juiste match voor onze opdrachtgevers, spoort aan tot meer creativiteit en vindingrijkheid. We kunnen deze ontwikkeling als een vloek zien, maar we kunnen er ook voor kiezen om er anders naar te kijken. Maar hoe dan? Onderstaande tips zouden daarbij heel nuttig kunnen zijn.

Werken aan werkgeversimago

Hoe vinden we de juiste kandidaten en hoe maken we van bestaande werknemers, betrokken werknemers?

Om te beginnen mogen werkgevers zich regelmatig afvragen wat het imago is van hun onderneming. Hoe wordt de bedrijfscultuur door medewerkers ervaren en worden ze daardoor de gewenste ambassadeurs? Als dat beeld helder is, kan er gewerkt worden aan een strategie om nieuwe kandidaten aan te trekken. De kandidaat voert momenteel de regie. Werkgevers die zich daar bewust van zijn, luisteren goed en handelen ernaar. Hier worden successen behaald en is de werknemerstevredenheid hoog.

Voorkom reputatieschade en zorg voor een imago waarin de werknemer zichzelf herkent en het bedrijf promoot. De productiviteit groeit dan vanzelf.

In deze kandidaat gedreven arbeidsmarkt kiezen medewerkers voor een werkgever die aansluit bij de eigen identiteit, behoeften, wensen en verwachtingen. Dus welke waarde voegt het werk of de organisatie toe? Maak gebruik van deze informatie! Werven van mensen moet in het DNA van je bedrijf komen te zitten. Mensen moeten zich bij ‘jouw club’ aan willen sluiten.

Functie-eisen herijken

Ik vraag me regelmatig af waarom sommige werkgevers volharden in bestaande functie-eisen en -profielen. De praktijk wijst uit dat kennis en vaardigheden waarnaar nu veel vraag is, over 5 jaar echt niet meer zo gewild te zijn.

Werkgevers zouden zich bewuster mogen zijn van een beschikbare potentie onder mensen die misschien niet voor 100% op een vacature passen. Technische ontwikkelingen zijn voortdurend in beweging. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt en de ethiek. Om duurzaam het verschil te maken, moeten we blijven leren om het morgen beter te doen.

Als organisatie moet je continu bezig zijn met de kennis en skills van je medewerkers. Laat je medewerkers zich ontwikkelen waardoor ook je organisatie blijft meebewegen met de voortdurende veranderingen op de markt.

Blijvend werven en focus op behoud

Veel bedrijven investeren tegenwoordig in de mooiste wervingscampagnes en als de nieuwe medewerker eenmaal binnen is, wordt deze aan zijn of haar lot overgelaten. Zodra iemand succesvol is geworven, betekent dat niet dat het weer ‘business as usual is. De werving stopt pas als de medewerker is vertrokken.

Dit soort campagnes worden vaak alleen ingezet als de personeelsnood hoog is. Als er geen vacatures zijn, staat het thema niet op de agenda. Dit kortetermijndenken verzwakt de positie van een werkgever. Die laat mooie kansen liggen en is meteen een belangrijke reden voor het personeelstekort. Je loopt altijd achter de feiten aan. Focus op het behoud van je medewerkers.

Vraag je af of jouw medewerkers veel voldoening halen uit hun baan. Ik geloof dat het toevoegen van meerdere competenties medewerkers gelukkiger maakt. Leren maakt gelukkig en als je gelukkig bent, presenteer je beter. Het is bewezen dat een gelukkige werknemer zijn/haar productiviteit met 30% verhoogt.

Conclusie

Het ei van Columbus is hier natuurlijk niet mee gegarandeerd. We blijven als maatschappij tenslotte afhankelijk van ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Tóch blijkt altijd weer hoe flexibel en veerkrachtig we zijn om in iedere crisis ook kansen te zien.

Joep Zwikker, accountmanager Flexibility Limburg

+31 6 15 13 38 95 | joep.zwikker@flexibility.nl

Wil je eens praten over de mogelijkheden en kansen die ook op uw organisatie van toepassing kan zijn? Neem gerust contact op zodat we een koffiemoment kunnen plannen.

Bronnen: Intelligent Group, UWV, Trends in HR