Skip to main content

Wil je weten of het team waarin jij werkt effectief is? Of de collega’s onderling prettig met elkaar samenwerken, of zij weten wat ervan hen verwacht wordt en resultaten boeken? Ieder mens en elk team kan zichzelf enorm verbeteren door zich bewust te zijn van één ieders kwaliteiten. Alle kwaliteiten tezamen hebben een geweldig potentieel. Maar je moet ze wel zien en kunnen benutten. Lees verder voor 7 manieren om de samenwerking van jouw team te stimuleren.

1. Creëer een inspirerende werkomgeving
Wat jouw favoriete manier van werken ook is, soms moet je je concentreren op een specifieke taak en soms moet je samenwerken met anderen. Wellicht wordt innovatie het meest gestimuleerd door een werkplek met private én openbare ruimten, en biedt deze iedereen de kans om optimale prestaties te leveren. Bureaus om onafhankelijk te werken, vergaderruimten voor projectgroepen en een informele ruimte voor sociale interactie bieden iedereen de kans om de locatie te kiezen die optimale ontspanning en betrokkenheid biedt.

2. Ontwikkel een positieve cultuur
Het gaat niet alleen om waar je werkt, maar ook om hoe je werkt. Een vereiste voor succesvolle samenwerking is dat we ons prettig genoeg voelen om onze ideeën te delen met onze collega’s, zelfs als we weten dat ze het niet met ons eens zijn. Bedrijven met een cultuur van transparantie, vertrouwen en respect zullen niet alleen de medewerkers intensiever motiveren, maar ook een impuls geven aan productie, kwaliteit en serviceniveau. Slechts weinig bedrijven kunnen zich permitteren om de voordelen te negeren die een direct effect op de winst hebben!

3. Wees bereid om ideeën te delen
In ons persoonlijke leven zijn we gewend om constant online in verbinding te staan met anderen. Vaak vergeten we echter dat het eerder de principes achter de technologie zijn dan de technologie zelf, die ons helpen om die netwerken op te bouwen.Inderdaad, e-mail is een eerste vereiste om efficiënt samen te werken, maar dat geldt ook voor papier en schrijfgerei. Is er eigenlijk een betere manier om belangrijke ideeën weer te geven dan door ze − duidelijk voor iedereen − op een whiteboard of flipover te zetten?

4. Versoepel de onderlinge communicatie
Voor leden van een projectteam is niets frustrerender dan werken met verschillende prioriteiten. We hebben allemaal wel eens dat deprimerende gevoel ervaren dat onze collega’s naar andere doelen toe werkten en dat we tijd hebben verspild door dubbel werk te doen of te werken met achterhaalde instructies. Uiteraard is software voor projectmanagement van wezenlijk belang, maar specifieke problemen worden het beste opgelost als we ons melden en rechtstreeks met collega’s praten.

5. De teamleden hebben veel zelfkennis en kennis van de kwaliteiten van anderen
De onderlinge samenwerking en werksfeer en het onderling vertrouwen wordt sterk beïnvloed door de kwaliteiten en de zwakke punten van de individuele leden en de manier waarom mensen op elkaar reageren. Daarom is het belangrijk dat je als team investeert in het ontwikkelen van zelfkennis en de interesse in anderen.

Weten de teamleden bijvoorbeeld zelf waarin ze goed zijn en wat hun toegevoegde waarde is, zowel formeel als informeel? Waar ze wellicht hulp nodig hebben om zich verder persoonlijk en professioneel te ontwikkelen? Hoe hun sociale teamvaardigheden zijn ontwikkeld?

Weten de teamleden van elkaar hoe het gaat met de ander? Wat hen bezighoudt? Wie ze het beste kunnen benaderen voor een bepaalde situatie? Wat elkaars kwaliteiten zijn? Welke formele en informele rol iemand speelt in een team?

6. Maak samenwerking lonend
Zoals we al hebben gezien, is samenwerking altijd lonend, zowel voor individuen als het bedrijf als geheel. Tastbare resultaten helpen echter om teamwork te verankeren in het bedrijfsleven. Als er bij ons functioneringsgesprek samenwerkings- en teamdoelen aan ons worden toebedeeld, hebben we iets meetbaars om naar te streven, zodat het duidelijk is als we onze targets hebben gehaald.

7. Pas aan, en groei
Bedrijven zijn er vaak goed in om markttrends en innovatieve technologieën te onderkennen, maar het is net zo belangrijk om instrumenten en strategieën voor teamcommunicatie goed in de hand te houden. Van producten en gadgets tot en met de nieuwste inzichten; dit is een doorlopend proces, dat samenwerking van iedereen vraagt om in de race te blijven.

Het is ook essentieel dat de neveneffecten van veranderingen binnen de organisatie worden erkend. Zo kunnen nieuwe processen, herstructurering en productontwikkeling stuk voor stuk van invloed zijn op de manier waarop medewerkers communiceren. En daarmee is het belangrijker dan ooit om samenwerking als een prioriteit te zien.

 

BlogKennisbank
17 mei 2023

Bye-bye nulurencontracten, hello zekerheid!

Vanaf 2024 worden nulurencontracten afgeschaft in de ABU-cao. Maar eerst nemen we een kijkje in deze blog naar de veranderingen die vanaf juli 2023 ingaan…
BlogKennisbank
10 mei 2023

Wat betekent ‘Je ne sais pas’? Ik weet het niet…

Ik hoor je denken; ‘had ik maar beter opgelet’ of ‘was ik toch maar die taal gaan volgen op school’. We kunnen veel mensen de…

Leave a Reply